Print

माहितीचा अधिकार

१. सहाय्यक माहिती अधिकारी :          लिपिक

२. माहिती अधिकारी :                     अव्वल कारकून

३. अपिलीय अधिकारी :                     तहसिलदार

  • 01 logo india gov
  • 02 maharashtra
  • aadhar
  • gr
  • logo idrn
  • yashada logo 2012 2